foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Europejski Dzień Języków 26 września 2021r.

 

26 września każdego roku od 2001r. z inicjatywy Rady Europy i we współpracy z Komisją Europejską 800 milionów Europejczyków celebruje europejską różnorodność językową i kulturową. W ramach  obchodów  do tych Europejczyków z 47 państw, które w Radzie Europy reprezentowane są przez swoich  przedstawicieli,  kierowany jest apel o podejmowanie nauki większej liczby języków i to niezależnie od wieku uczących się oraz formy kształcenia – szkolnej czy pozaszkolnej. Rada Europy w przekonaniu, że różnorodność językowa stanowi narzędzie, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie większego wzajemnego zrozumienia pomiędzy poszczególnymi kulturami, oraz  że różnorodność językowa stanowi kluczowy czynnik  bogatego dziedzictwa kulturowego naszego kontynentu, podejmuje starania mające na celu promowanie wielojęzyczności na terenie całej Europy.

Szkoła Podstawowa nr 12 w Elblągu w tym dniu zaproponowała swoim uczniom zabawy polegające na odgadnięciu angielskich przysłów i powiedzeń. Język angielski został wybrany jako uniwersalny język międzynarodowy, dzięki któremu Europejczycy i mieszkańcy całego świata mogą się ze sobą porozumiewać. Poza językiem angielskim, który jest językiem obowiązkowym w procesie edukacyjnym, SP 12 oferuje również nauczanie języka niemieckiego, języka włoskiego i języka rosyjskiego jako drugiego języka.

Zabawy wymagały od uczniów wszystkich klas zainstalowania na smartfonach aplikacji do skanowania kodów QR, znalezienia zakodowanych zagadek na szkolnych korytarzach, rozwiązania zadań, zapisania odpowiedzi i umieszczenia ich w specjalnie przygotowanej do tego skrzynce.

Ponadto uczniowie pokonywali łamańce językowe TONGUE TWISTERS, które po wylosowaniu czytali na głos, a za prawidłową pracę byli nagradzani słodyczami. W zabawie dzieci mogły brać udział indywidualnie lub w parach. Wśród największych znawców języka angielskiego zostały rozlosowane nagrody.

Ponoć „ile języków znasz, tyle razy jesteś człowiekiem”. Wydaje się to być prawdą, bo znać język, kulturę i tradycje narodu porozumiewającego się nim daje możliwość zbliżenia się do tego narodu, zakochania się w jego języku i posługiwania się nim. A znać kilka języków znaczy być bogatszym, przygotowanym do funkcjonowania w potężnej społeczności- tak europejskiej, jak i światowej. Sam język angielski zaś oferuje większe perspektywy, bo jest nauczany w każdym kraju i prawie wszyscy mieszkańcy świata dzięki niemu potrafią się ze sobą skomunikować. Czyli warto go znać…

                                                                                                          Organizatorki:

                                                                               Małgorzata Ściślak            Dorota Radomska

 

Copyright © 2021 SP 12 ELBLĄG Rights Reserved.