foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 Nowy sztandar SP 12 im. Michała Kajki w Elblągu

„27 września 2021 r.- to historyczny i wielki dzień, wielkie wydarzenie dla Szkoły Podstawowej nr 12 w Elblągu, bo sztandar to zaszczyt, honor i obowiązek szerzenia postaw patriotycznych”- tak ocenił obchody przekazania nowego sztandaru SP12 Prezydent Miasta Witold Wróblewski.Sztandar to weksylium będące znakiem oddziału wojskowego, stowarzyszenia, miasta, szkoły, instytucji. Składa się z płata i drzewca zakończonego głowicą. Płat ma różne wzory na obu stronach, przeważnie obszyty jest frędzlą i przymocowany do drzewca skórzanym rękawem jak też ozdobnymi gwoździami. Pod głowicą wiązane są wstęgi i szarfy w barwach narodowych lub orderów i odznaczeń, którymi posiadacz sztandaru został odznaczony. Pod wstęgami mogą być mocowane odznaki odznaczeń. Sztandar, podobnie jak chorągiew, występuje w jednym egzemplarzu. Sztandar od chwili wręczenia towarzyszy odznaczonemu oddziałowi w każdej uroczystości.

Sztandar Szkoły Podstawowej nr 12 został odnowiony i przekazany szkole 27 września 2021 r., kiedy przypada rocznica urodzin patrona szkoły Michała Kajki podczas uroczystych obchodów tego święta. Ten wyjątkowy dzień celebrowała społeczność szkoły - uczniowie i nauczyciele, a także wspaniali goście, a wśród nich m. in.: Prezydent Miasta Elbląga Witold Wróblewski, Ksiądz Biskup Pomocniczy Diecezji Elbląskiej. Wojciech Skibicki, Senator RP Jerzy Wcisła, Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Czyżyk, Wiceprezydent Miasta Janusz Nowak, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Wojewódzkiego Grażyna Kluge, Dyrektor Departamentu Edukacji UM w Elblągu Małgorzata Sowicka, Dyrektor Muzeum im. Michała Kajki w Ogródku Michał Misztal, byli dyrektorzy SP 12: Jadwiga Sokołowska i Halina Wiśniewska, Administrator parafii św. Brunona w Elblągu ks. Piotr Bryk, przedstawiciele Rady Rodziców, Wizytator Kuratorium Oświaty w Olsztynie z filią w Elblągu Dagmara Komoszyńska.

Stary sztandar po wielu latach trafił na honorowe miejsce na zasłużony odpoczynek, a nowy został poświęcony przez ks. Biskupa Wojciecha Skibickiego. Przed obchodami święta miała miejsce Msza Św. w kościele Św. Brunona z udziałem uczniów.

Dyrektor szkoły Małgorzata Czyszek oficjalnie przyjęła nowy sztandar szkoły, nazywając go symbolem najwyższej wartości, honoru, tradycji i zobowiązaniem do godnego wypełniania obowiązków wobec Ojczyzny. Po ślubowaniu uczniów goście odsłuchali deklamacji wiersza patrona szkoły Michała Kajki – mazurskiego poety ludowego, działacza, artysty, bojownika na rzecz polskości Mazur i obejrzeli występ uczniów. Ukoronowaniem święta było wręczenie zaproszonym gościom statuetek upamiętniających uroczystość, którą uświetnił także pyszny poczęstunek.

Prezydent Elbląga skierował słowa uznania i gratulacje do uczniów Szkoły Podstawowej nr 12 zdobywających co roku sukcesy, plasujące szkołę w najlepszych wojewódzkich rankingach. To życzenia, „by pod tym sztandarem dzieci czuły się zawsze wyróżnione.” Pan Prezydent przekazał naszej placówce czek na kwotę 3000,00 zł z przeznaczeniem na zakup elementów wyposażenia szkoły.

Sztandar jest znakiem wierności dla ojczyzny nawet jeśli jest ona lokalna i szkolna, dla honoru i sławy tych, którzy przyczynili się do jej sukcesów. Dlatego oddaje mu się cześć poprzez przyjęcie postawy zasadniczej, uchylenie nakrycia głowy, odśpiewanie hymnu narodowego. To wszystko miało miejsce tego pięknego dnia. Symbole takie jak sztandar jednoczą całą społeczność szkolną- absolwentów, uczniów, nauczycieli, rodziców, opiekunów, organy współpracujące, są ściśle związane z naszym szkolnym życiem, jej historią i dniem dzisiejszym.

Szczególne podziękowania kierujemy na ręce naszych dobrodziejów z Rady Rodziców i zaprzyjaźnionych firm (sponsorów), czyli m. in.:
Joanny Przemysław, Izabeli Sielewicz, Michała Siemońskiego, Moniki Samolis, Krzysztofa Kłosa, Łukasza i Jarosława Mincewiczów, Agnieszki Morzuch (mamy Amelii z kl. 7b za przewspaniały uroczysty tort).

Rzecznik prasowy
Szkoły Podstawowej nr 12
Dorota Radomska

 

 

 

 

                                                   

Copyright © 2021 SP 12 ELBLĄG Rights Reserved.