foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Szkoła Podstawowa nr 12 powstała w roku 1954.Pierwszą jej siedzibą był budynek przy ulicy J.Piłsudskiego (obecny gmach SSP nr 6). W szkole istniało 16 oddziałów i uczyło szesnastu nauczycieli. Dyrektorem szkoły została Zdzisława Makarewicz.W dziesiątą rocznicę powstania szkoła otrzymała imię Michała Kajki. W listopadzie 1972 r. rozpoczęto budowę obecnego gmachu szkoły. Przekazanie budynku odbyło się 20 lipca 1973r.

Szkoła rozwijała się prężnie. Działały kółka zainteresowań, Spółdzielnia Uczniowska, SKO, LOP, PCK i TPPR. Wspaniale pracował szczep harcerski. zez wszystkie lata olbrzymią wagę przykładano do rozwoju kultury fizycznej uczniów i ich zainteresowań sportem. Działania te przynosiły owoce w postaci niezliczonych sukcesów sportowych odnoszonych przez młodzież... Mury szkoły opuściło wielu wybitnych zawodników.

Kiedy w nowym budynku rozpoczynały się już pierwsze zajęcia otoczenie szkoły wciąż było wielkim placem budowy. Powstawały boiska, tor, bieżnie, skwery. Nauczyciele i uczniowie aktywnie uczestniczyli w porządkowaniu terenu przyszkolnego.

Szkoła ruszyła pełna parą. Pierwsza rada pedagogiczna, rozpoczęcie roku, ślubowanie pierwszoklasistów, pierwsze lekcje. Tak jak dziś, tylko bohaterami tych codziennych wydarzeń byli wtedy rodzice i dziadkowie  naszych dzisiejszych uczniów.

  

Michał Kajka 1858-1940

Muzeum Kajki w Ogródku działa od 1968 roku i ma charakter biograficzny. W sposób chronologiczny ukazuje koleje życia, działalności i twórczości poety. Wystawione są tu egzemplarze kancjonałów i czasopism, które czytał M. Kajka i w których drukował swoje utwory. Ponadto eksponowane są rękopisy i książkowe wydania jego wierszy. Całość ekspozycji wzbogacona jest meblami po Kajce oraz eksponatami mazurskiej sztuki ludowej. W odrestaurowanym budynku gospodarczym mieści się wystawa sprzętu gospodarczego i narzędzi służących do ciesielstwa.

Mazurski poeta ludowy; działacz społeczny i obrońca języka polskiego; tworzył wiersze patriotyczne, satyryczno - polityczne, obyczajowe i religijne; "Pieśni mazurskie" (1927), "Zebrałem snop plonu..." (1958). Michał Kajka urodził się 27 września 1858 roku we wschodniej części Mazur, w Skomacku w powiecie ełckim. Ojciec jego, posiadając zaledwie cztery hektary gruntu, należał do drobnych chłopów. W latach 1864 - 1868 Michał Kajka chodził do szkoły elementarnej w Skomacku, a następnie, aż do czternastego roku życia, w pobliskich Roztkach. Po wczesnej śmierci ojca, Michał, mając siedemnaście lat, zaczął uczyć się ciesielstwa i murarstwa; potem był wziętym rzemieślnikiem. W roku 1883 mając lat 25 ożenił się z Wilhelminą Karasiówną z Ogródka i tam też osiadł na stałe. Pierwsze próby poetyckie podjął jeszcze w wieku szkolnym. Zadebiutował w roku 1884 w czasopiśmie "Mazur", które miało oblicze zdecydowanie polskie i mocno stało na straży praw języka polskiego na Mazurach. Wiele utworów wierszem i prozą opublikował w czasopiśmie "Mazur wschodnio -pruski", pisał także w "Nowinach", "Kalendarzach Prusko - Polskich", pod pseudonimem Prawdziński. Pisał listy i artykuły do "Gazety Ludowej". O polski język na Mazurach i poszanowanie mazurskiej kultury i praw zabiegał Kajka nie tylko jako pisarz, publicysta i poeta, ale również jako działacz społeczny. W październiku 1923 r . zostaje prezesem Zjednoczenia Mazurów organizacji, której głównym zadaniem było: "...ochrona i pielęgnowanie mowy polskiej jako języka ojczystego większości Mazurów, pielęgnowanie odziedziczonych po przodkach obyczajów, zwyczajów i kultury rodzimej, krzewienie świadomości o przynależności szczepowej ...". Organem prasowym organizacji był "Mazurski Przyjaciel Ludu" do którego Michał Kajka napisał wiele artykułów. Najbardziej dojrzałe i ciekawe utwory Kajki powstały w dwudziestoleciu międzywojennym min: "Ojczysta mowo nasza" utwór, który stał się prawdziwym hymnem Mazurów wzdychających do wolności.

 

Michał Kajka zmarł 22 września 1940 roku i został pochowany w Ogródku.

Muzeum Kajki w Ogródku działa od 1968 roku i ma charakter biograficzny. W sposób chronologiczny ukazuje koleje życia, działalności i twórczości poety. Wystawione są tu egzemplarze kancjonałów i czasopism, które czytał M. Kajka i w których drukował swoje utwory. Ponadto eksponowane są rękopisy i książkowe wydania jego wierszy. Całość ekspozycji wzbogacona jest meblami po Kajce oraz eksponatami mazurskiej sztuki ludowej. W odrestaurowanym budynku gospodarczym mieści się wystawa sprzętu gospodarczego i narzędzi służących do ciesielstwa.

Edukacja wczesnoszkolna

 

 • mgr Agnieszka Kowalewska
 • mgr Aneta Szewczuk - Mika
 • mgr Joanna Wernicka
 • mgr Joanna Turczak
 • mgr Renata Borowiecka
 • mgr Agnieszka Kaczorek
 •  mgr Karolina Kluga
 • mgr Anna Fałkowska
 • mgr Iwa Pilichowska

 

         

        

Język polski

 

 • mgr Katarzyna Kurek
 • mgr Agnieszka Abramowicz
 • mgr Beata Burdelska
 • mgr Beata Dziemidowicz
 • mgr Karolina Świętoń
 • mgr Justyna Glaubert

 

Matematyka

 • mgr Beata Gabryś
 • mgr Jolanta Chyłkowska
 • mgr Beata Szczudlińska
 • mgr Anna Fałkowska
 • mgr Marta JurewiczInformatyka

 • mgr Jolanta Kowalska
 • mgr Danuta Ulenberg

 

Przyroda/ Biologia

 • mgr Małgorzata Czyszek
 • mgr Ewa Gałecka
 • mgr Danuta Mazur

Historia

 • mgr Wojciech Milewski
 • mgr Alicja Jung

 

Język angielski

 • mgr Magdalena Terlecka
 • mgr Monika Sołtysiak
 • mgr Joanna Liskowicz
 • mgr Małgorzata Ściślak
 • mgr Agata Siedlecka
 • mgr Dorota Radomska
 • mgr Joanna Namiotko
 • mgr Alina Dudzik

 Język rosyjski

       mgr Dorota Radomska

Język niemiecki

 • mgr Mirosława Dańczyszyn

 

Język włoski

 • mgr Monika Sołtysiak

 

Geografia

 • mgr Mateusz Paradowski

 

Chemia

 • mgr Katarzyna Majewska

 

Fizyka

 • mgr Iwona Wasilewska
 • mgr Robert Szulima

 

Technika/ Zajęcia techniczne

 • mgr Marta Jurewicz

Muzyka

 • mgr Beata Antczak - Kozera

 

Plastyka

 • mgr Iwona Kulmaczewska

 

Wychowanie do życia w rodzinie

 • mgr Beata Antczak - Kozera
 • mgr Ewa Gałecka
 • mgr Katarzyna Majewska

 

Religia

 • mgr Joanna Betler
 • mgr Wioletta Kołunowska
 • mgr Krzysztof Brzozowski

 

Wychowanie - fizyczne

 

 • mgr Krzysztof Kluge
 • mgr Ryszard Białkowski
 • mgr Aleksandra Kańduła
 • mgr Remigiusz Grabowski
 • mgr Justyna Stelina
 • mgr Iwona Komorowska
 • mgr Ryszard Dalidowicz

 

Gimnastyka korekcyjna

 • mgr Iwona Komorowska

 

Świetlica

 • mgr Ewa Szymaniec
 • mgr Małgorzata Czeszejko-Sochacka
 • mgr Lidia Kańkowska - Szeffler
 • mgr Beata Lewandowska
 • mgr Żaneta Arlik-Kuskowska

 

Pedagog szkolny

 • mgr Magdalena Żórawska - Kalman

Psycholog

 • mgr  Paulina Czyżyk
 • mgr Magdalena Zaborowska

Biblioteka

 • mgr Luiza Kaczyńska

EDB

 •   mgr Piotr Zieliński

      


PANI DYREKTOR

mgr MAŁGORZATA CZYSZEK

 

PANI WICEDYREKTOR

mgr ALINA DUDZIK

 

PANI WICEDYREKTOR

mgr Katarzyna Kurek-Raszlińska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2022 SP 12 ELBLĄG Rights Reserved.